x

Ta strona używa ciasteczek (cookies) zgodnie z Polityką Prywatności. W Twojej przeglądarce możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania lub dostępu do cookies.

W OBECNEJ KAMPANII POLICZYŁO SIĘ Z RAKIEM 0170856 OSÓB

Co to są objawy uboczne leczenia?

Za objawy uboczne leczenia uważamy nieprawidłowości występujące w naszym organizmie będące efektem terapii stosowanych w leczeniu choroby nowotworowej. Objawy te mogą wystąpić w trakcie stosowanej terapii – wtedy mówimy o objawach wczesnych lub po zakończeniu leczenia - wtedy mamy do czynienia z objawami późnymi.

Dlaczego w czasie leczenia onkologicznego występują objawy uboczne?

Objawy uboczne mogą wystąpić ale nie muszą. Zdarzają się pacjenci, którzy mimo złożonego i wyczerpującego leczenia nie obserwują w swoim organizmie skutków ubocznych terapii. Jeśli jednak takie objawy wystąpią to są one konsekwencją specyfiki stosowanego leczenia, które wywiera wpływ nie tylko na komórki chore ale również na komórki zdrowe. Stosowana terapia ma na celu zniszczenie komórek nowotworowych tworzących guz lub krążących w płynach ustrojowych organizmu, lub osadzonych w miejscach odległych od pierwotnej lokalizacji guza. Stosowana terapia niszczy komórki nowotworowe ale również uszkadza komórki zdrowe, które potrzebują czasu na regenerację czy odnowę. Dlatego też na przykład chemioterapię stosuje się w tak zwanych cyklach z przerwami po 3-4 tygodnie aby umożliwić regeneracje i odnowę komórkom zdrowym.

Czy można im zapobiec?

Wystąpienie objawów ubocznych jest zawsze sprawą indywidualnej reakcji organizmu, stąd trudno im w sposób skuteczny zapobiec. Nie mniej jednak można je minimalizować tak by osoba leczona nie była narażona na komplikacje związane z ich występowaniem. Bardzo ważna jest kontrola organizmu w trakcie prowadzonej terapii i odpowiednio wczesna reakcja na pierwsze sygnały świadczące o powstawaniu pierwszych zaburzeń funkcjonowania poszczególnych narządów czy całego organizmu. Sam fakt posiadania pewnej informacji na ten temat przez osobę poddaną terapii jest niezwykle istotny dla pacjenta i pozwala lepiej zrozumieć procesy fizjologiczne zachodzące w czasie leczenia. Umożliwia tez szybsze podjęcie działań zaradczych po zaobserwowaniu niepokojących symptomów przez samego pacjenta.

Czy można je leczyć?

Tak, objawy uboczne występujące podczas leczenia onkologicznego mogą i powinny być leczone. Powinno się dążyć do tego aby minimalizować ich nasilenie i jeśli to możliwe likwidować przyczyny ich powstania. Współczesna medycyna posiada szeroki zasób informacji na temat mechanizmów powstawania objawów ubocznych, dzięki czemu łatwiej jest wypracowa strategię postępowania z nimi.

Czy objawy uboczne ustąpią całkowicie?

To zależy od ich charakteru, rozległości oraz zdolności regeneracyjnych organizmu. Czasami bywa tak, że objawy uboczne ustępują bardzo szybko po zakończeniu leczenia. Bywa również i tak, że pozostają przez kilka lub kilkanaście lat, a nawet przez resztę życia. Ważne jest jednak w takiej sytuacji doprowadzenie organizmu do stanu optymalnej funkcjonalności, czyli zminimalizowania negatywnych skutków występowania takich objawów, aby jak najmniej utrudniały codzienne funkcjonowanie pacjenta.

Czy można klasyfikować nasilenie objawów niepożądanych w leczeniu onkologicznym?

Tak. Istnieje specjalnie stworzona skala objawów niepożądanych w leczeniu choroby nowotworowej i ich konsekwencji dla prowadzonej terapii:

I stopień - nieznaczne nasilenie objawów, które ustępują samoistnie i nie wymagają specjalnej terapii ani zmiany zaplanowanego leczenia onkologicznego,

II stopień - umiarkowane nasilenie objawów ubocznych, wymagające jednak leczenia choć nie powodujące zmian w planowanej i prowadzonej terapii,

III stopień – nasilone działanie niepożądane, wymagające intensywnego leczenia oraz zmiany planów leczenia onkologicznego,

IV stopień - wystąpienie objawów ubocznych zagrażających życiu chorego i wymagające intensywnego leczenia oraz przerwania leczenia onkologicznego,

V stopień - stan w którym objawy niepożądane doprowadzają do śmierci pacjenta.

Pytania użytkowników