• Substancje toksyczne w papierosach mentolowych

    Palenie papierosów mentolowych może zwiększać ryzyko wchłaniania toksycznych substancji z dymu tytoniowego.  Mentol ze względu na swoje właściwości chłodzące może ułatwiać wchłanianie związków toksycznych.  W badaniu przeprowadzonym w populacji amerykańskiej w ramach the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) udział wzięły 4 603 osoby palące papierosy w wieku 20 lat lub starsze.  3210 osób z badanej populacji paliło papierosy niementolowe (74.3%), pozostałe 1393 osoby paliły papierosy mentolowe (25.7%).  Badano poziom kotoniny w surowicy krwi, poziom kadmu we krwi, stężenie ołowiu we krwi oraz poziom w moczu 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanolu (NNAL).  Porównując poziom poszczególnych związków toksycznych u osób palących papierosy mentolowe w relacji do poziomu u osób palących papierosy bez mentolu uzyskano następujące wyniki:  1.03 (95%CI=0.95-1.11) dla kotoniny, 1.10 (95%CI=1.04-1.16) dla kadmu, 0.95 (95%CI=0.90-1.01) dla ołowiu oraz 0.81 (95%CI=0.65-1.01) dla NNAL.  U osób palących papierosy mentolowe wystąpiło wyższe stężenie kadmu (potwierdzony kancerogen i bardzo toksyczny metal), nie zaobserwowano natomiast wyższego poziomu innych substancji toksycznych.

    dodany: 2013-02-13 źródło: MR Jones, BJ Apelberg, M Tellez Plaza et al.: Menthol Cigarettes, Race/Ethnicity, and Biomarkers of Tobacco Use in U.S. Adults: The 1999–2010 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 22(2); 224–32. ©2012 AACR
    zdjęcie: cyberkov