• Palenie papierosów a nowotwory jelita grubego i odbytnicy

    Palenie papierosów może być czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy. W artykule opublikowanym w European Journal of Cancer Prevention przedstawiono wyniki meta-analizy 24 badań kohortowych analizujących znaczenie palenia papierosów w epidemiologii nowotworów jelita grubego i odbytnicy. Dokonano oddzielnej analizy dla nowotworów jelita grubego oraz nowotworów odbytnicy.

     

    W porównaniu z osobami niepalącymi papierosów, palacze narażeni są na wyższe ryzyko zachorowania zarówno na nowotwór jelita grubego, SRR=1.09 (95%CI=1.01-1.18) jak również nowotwór odbytnicy, SRR=1.24 (95%CI=1.16-1.39). Dla osób, które rzuciły palenie, ryzyko zachorowania jest podobne jak u osób niepalących. Palacze papierosów narażeni są na wyraźnie wyższe ryzyko zachorowania na nowotwory części proksymalnej jelita grubego (niż dystalnej).

     

    Wyniki meta-analizy wskazują, że palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy oraz, że wyraźniejszy wzrost ryzyka dotyczy nowotworów odbytnicy.

    dodany: 2014-04-16 źródło: http://journals.lww.com/eurjcancerprev/Abstract/publishahead/Meta_analysis_of_prospective_cohort_studies_of.99607.aspx

  • 7 milionów zgonów rocznie związanych jest z zanieczyszczeniem powietrza

    Według nowego raportu WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), około 7 mln osób zmarło w 2012 roku z powodu zanieczyszczenia powietrza (zewnętrznego oraz w pomieszczeniach), co oznacza, że 1 na 8 zgonów związanych jest z tym czynnikiem ryzyka. Raport potwierdza, że zanieczyszczenie powietrza jest najważniejszym pojedynczym środowiskowym czynnikiem ryzyka.  Redukcja zanieczyszczenia pozwoliłaby uratować miliony istnień ludzkich. Nowe badania potwierdzają silny związek zanieczyszczenia powietrza z ryzykiem zachorowania na choroby serca i układu krążenia a także nowotwory złośliwe.  

     

    Autorzy raportu przedstawili szacunkową strukturę zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza zewnętrznego oraz w pomieszczeniach.

     

    Zgony związane z zanieczyszczeniem powietrza zewnętrznego:

     

    40% niedokrwienna choroba serca, 40% zawał, 11% obturacyjna choroba płuc, 6% nowotwór płuca, 3% ostra infekcja dolnych dróg oddechowych u dzieci.

     

    Zgony związane z zanieczyszczeniem powietrza wewnętrznego:

     

    34% zawał, 26% niedokrwienna choroba serca, 22% obturacyjna choroba płuc, 12% ostra infekcja dolnych dróg oddechowych u dzieci, 6% nowotwór płuca.

     

    Ryzyko związane z zanieczyszczeniem powietrza jest większe niż dotychczas  szacowano, szczególnie w przypadku zawału serca i chorób układu krążenia. Niewiele czynników ryzyka ma większy wpływ na zdrowie populacji niż zanieczyszczenie powietrza. Analizując wpływ czynników ryzyka WHO szacuje, że w 2012 roku około 4.3 mln osób zmarło z powodu zanieczyszczenia powietrza wewnątrz mieszkań (piece opalane węglem, drewnem, biomasą). Zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego (przemysł, transport, rolnictwo) było przyczyną około 3.7 mln zgonów. Ze względu na fakt, że wiele osób narażonych jest na oba rodzaje zanieczyszczeń liczba zgonów nie sumuje się (7 mln zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza).

    dodany: 2014-04-08 źródło: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/